Call Us : 032-261-8210

Gade 9

Course Outline in Grade 9

[restrict level=”1″] PDF [/restrict]

 

FIRST QUARTER OBJECTIVES

1. Discuss the classifications of matter.
2. Know the different elements and compounds in daily life.
3. Know the solutions and its importance

TOPICS

I. Classifying Matter

1. Identification of different chemical systems

1.1 Homogeneous and Heterogeneous mixtures

1.2 Substances and Mixtures

1.3 Types of Mixtures

1.4 Elements and Compounds

View Video...

1.5 Metals and Non-metals

View Video...

1.6 Acid, base or salt

View Video...

1.7 Organic and Inorganic substances

2. Elements and Compounds in daily life

2.1 Basic elements and compounds present in daily life

2.2 Elements and Compounds in industrial product preparation

3. Techniques in preparing, separating and purifying matter

3.1 Methods of separation of mixtures

3.2 Preparation of useful mixtures

3.3 Separation of components in a mixture

II. Solutions

1. Properties of solutions

1.1 Types of solution

1.2 Dissolving process

1.3 Saturated, Supersaturated and Unsaturated solutions

1.4 Factors affecting solubility

View Video...

1.5 Colligative properties of solutions

View Video...

1.6 Concentration of solutions

2. Solutions and the environment

2.1 Importance of colligative properties ofsolutions

2.2 Water Pollution

2.3 Importance of electrolyte balance in the body

UNANG MARKAHANG LAYUNIN

Pangkalahatang Layunin:

Sa katapusan ng kursong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagtataglay ng kahusayan, kaalaman at angkpop na kamalayan sa pagsasagawa ng kritikal na pagpapasya upang mabigyang-halaga an gating pambansang panitikan bnatay sa mga umiiral at tiyak na pamantayan, istandard at teoryang pampanitikan.

TOPICS

I. Mga batayang kaalaman sa pag-aaral ng akdang pampanitikan

1. Elemento ng tula

View Video...

2. Paraan ng paglalahad -Sanaysay

View Video...

3. Kombensyon- Dula

4. Istruktura- Nobela

5. Uri ng Maikling Kuwento

6. Tungkulin – Iskrip ng Dulang pampelikula

7. Kalikasan – Maikling kuwento

II. NOLI ME TANGERE

1. Pagsusuri sa pagkapanitikan nito bilang isang Nobela

View Video...

2. Pagsusuri sa pagkapanitikan nito bilang isang Nobela

View Video...

III. ARALIN SA PAGSULAT

1. Malikhaing pagsulat ng Komposisyon – Liham Paanyaya sa Isang Panauhin o Tagapanayam

View Video...

UNANG MARKAHAN LAYUNIN

 

MGA PAKSA

I. Ang Simula ng Pag-unlad

A. Heograpiya ng Daigdig

1. Teorya ng Pinagmulan

View Video...

B. Mga Unang Tao

View Video...

C. Mga Sinaunang Kabihasnan

1. Kabihasnang Mesopotamia

View Video...

2. Kabihasnang Egyptian

View Video...

II. Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon

A. Kabihasnang Klasikal Mediterano

1. Imperyong Griyego

View Video...

2. Helenistikong Kultura

View Video...

3. Imperyong Romano

View Video...

4. Imperyong Byzantine

View Video...

5. Kabihasnang Islamiko

View Video...

B. Kabihasnang Klasikal sa Aprika at Amerika

1. Kabihasnang Ekolohikal sa Aprika

View Video...

2. Kabihasnang Klasikal Pasipiko at Amerikano

View Video...

C. Pag-usbong ng Europa

1. Paghina ng Imperyong Romano

View Video...

2. Simbahang Katoliko

3. Krusada

View Video...

4. Piyudalismo

View Video...

FIRST QUARTER OBJECTIVE

 

TOPICS

I. GEOMETRY OF SHAPE AND SIZE

1. Undefined Terms

View Video...

View Video...

2. Subsets of a Line

View Video...

View Video...

3. Parts of an Angle and Angle Measure

3.1 Classification of Angles

View Video...

View Video...

View Video...

4. Polygons

View Video...

View Video...

4.1  Triangles

View Video...

View Video...

4.2  Classification of Triangles According to angles and sides

View Video...

View Video...

4.3  Classification of Triangles According to angles and sides

View Video...

View Video...

4.4  Kinds of Quadrilaterals

View Video...

4.5  Angle Measures of a Triangle and Quadrilaterals

View Video...

5.  Circles

View Video...

View Video...

6.  Perimeter of Polygons

View Video...

View Video...

7.  Circumference of Polygons

View Video...

8.  Area of Polygons

View Video...

View Video...

8.1  Area of rectangles, squares and Parallelograms

View Video...

View Video...

View Video...

8.2  Area of Triangles and Trapezoids

View Video...

8.3  Area of Circles

View Video...

View Video...

9. Surface Area of Polygons

9.1  Surface Area of Cubes and Rectangular Prisms

View Video...

9.2  Surface Area of a Pyramid

View Video...

9.3  Surface Area of a Cylinder

View Video...

9.4  Surface Area of a Cone

View Video...

10. Volume of Polygons

View Video...

View Video...

10.1 Volume of Cubes and Rectangular Prisms

View Video...

View Video...

10.2 Volume of Cylinders and Spheres

View Video...

View Video...

View Video...

10.3 Volume of Pyramids and Cones

View Video...

View Video...

II. GEOMETRIC RELATIONS

1.  Betweenness and Collinearity of Points

2.  Congruent Segments

3.  Midpoint of a Segment

View Video...

4.  Bisector of an Angle and Congruent Angles

View Video...

5.  Angles Pairs

View Video...

View Video...

6.  Perpendicular Lines

View Video...

7.  Relations Among the Angles and of a Triangle

View Video...

8.  Relations Among The Sides of a Triangle

9.  Angles Formed by Parallel Lines Cut by a Transversal

View Video...

View Video...

View Video...

View Video...

View Video...

Latest Posts

Affiliate